OGŁOSZENIA

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w SP 5

Kolejny raz w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto zostało ustanowione przez UNESCO w roku 1999. Jest związane z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w Bangladeszu 21 lutego 1952 roku podczas pokojowej demonstracji. Zginęło wówczas pięciu studentów walczących o prawo posługiwania się językiem ojczystym.

Celem święta jest ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego, dlatego też tego dnia uczniowie doskonalili umiejętności językowe. Pracując w grupach, wykonywali tzw. stacje zadaniowe dotyczące ortografii, składni, fleksji oraz leksyki języka ojczystego. Nie zabrakło również ćwiczeń poprawiających dykcję i kształcących umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Nauczycielka języka polskiego