OGŁOSZENIA

Dlaczego niezależność Ukrainy powinna być ważna dla reszty świata?

ukraine-gd2fe0ac98_1920

Ukraina jest drugim co do wielkości krajem w Europie pod względem powierzchni i ma populację ponad 40 mln. -więcej niż w Polsce.

Gleby Ukrainy zaliczają się do najbardziej urodzajnych na świecie. Przede wszystkim są to czarnoziemy, które pokrywają niemal całą wschodnią część kraju. 

Kraj ten ma potencjalny rynek gruntów ornych o powierzchni ponad 40 milionów hektarów.
To obszar prawie dorównujący wielkości Kalifornii. Jest największym eksporterem oleju słonecznikowego, czwartym co do wielkości producentem kukurydzy i dostarcza zboże do krajów od Maroka, po Bangladesz i Indonezję.
Ukraina może zaspokoić potrzeby żywnościowe 600 milionów ludzi.
 
Jest również największym producent stali na świecie (32,4 mln ton).

Warto zaznaczyć również, że Ukraina ma pod ziemią biliony dolarów. Oto surowce naturalne, które posiada nasz sąsiad:

Ukraina zajmuje:
  • 1 miejsce w Europie pod względem udokumentowanych, nadających się do wydobycia zasobów rud uranu;
  • 2 miejsce w Europie i 10 miejsce na świecie pod względem zasobów rudy tytanu;
  • 2. miejsce na świecie pod względem zbadanych zasobów rud manganu (2,3 mld ton, czyli 12% światowych zasobów);
  • drugie co do wielkości rezerwy rudy żelaza na świecie (30 mld ton);
  • 2. miejsce w Europie pod względem zasobów rudy rtęci;
  • 3 miejsce w Europie (13 miejsce na świecie) w zasobach gazu łupkowego (22 bln m sześc.)
  • 4 miejsce na świecie pod względem łącznej wartości zasobów naturalnych;
  • 7 miejsce na świecie w zasobach węgla (33,9 mld ton)