OGŁOSZENIA

Diagnoza sytuacji dzieci i młodzieży w naszej gminie – WYPEŁNIJ ANKIETĘ! 

Szanowni Państwo,
Fundacja Fundusz Współpracy prowadzi badanie sytuacji społecznej naszej Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Badaniem objęte są różne grupy mieszkańców, w tym dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. Chcielibyśmy poznać Państwa opinię m.in. na temat jakości życia, sytuacji społecznej naszej Gminy, relacji między ludźmi (w tym rodzinnych), lokalnej oferty usług oraz działalności miejscowych instytucji i organizacji. W ten sposób uzyskamy cenną wiedzę na temat lokalnych potrzeb, zjawisk społecznych i kierunków rozwoju, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w naszej Gminie w okresie najbliższych kilku lat.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel).

Tutaj wypełnisz ankietę:

 https://pejotsolutions.pl/deployed/researches/COFUND1/survey.php?new=1

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu! Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do piątku 19 maja 2023 roku.


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Fotowoltaika
Ubezpieczenia
Niebo w Gębie
Proniek
PK Serwia
Eko-pal
Rostek, Rawinis
Rol-Masz
Drzewka Perfekt Abies