OGŁOSZENIA

Demontaż i transport wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dubeninki

281450523_994828154496972_4898062611490187591_n

Urząd Gminy informuje, że mieszkańcy  mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport  i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dubeninki”, w ramach programu dotacyjnego „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” realizowanego przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie.

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku  o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia przez WFOŚiGW w Olsztynie.

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji. 

Wykonanie prac związanych z demontażem i załadunkiem planowane są  w okresie od lipca do września 2022 r.

Termin składania wniosków o demontaż i załadunek azbestu w 2022 r. do 24.05.2022 roku.