OGŁOSZENIA

Czy woda w Żytkiejmach nadaje się już do spożycia?

W dniu 23 sierpnia 2023 r.z powodu niższej wartość zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody z wodociągu publicznego Żytkiejmy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłów dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować minimum przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody.