OGŁOSZENIA

Czy Przewodnicząca Rady Powiatu szukała „haków” na radną?

W ubiegły piątek (28.10.2022) odbyła się 59 sesja Rady Powiatu w Gołdapi. 

Zakończenie posiedzenia, a konkretnie tzw. sprawy różne wzbudziły dużo emocji. Jedna z radnych Wioletta Tomaszewska-Walc zapytała przewodniczącą Rady Powiatu Alicję Iwaniuk o to, czy kobieta, wykorzystując swoją pracę i możliwości inwigilowała ją na jednej z platform usług elektronicznych a dokładniej PUE ZUS. Chciała dowiedzieć się jakie informacje i w jakim celu próbowała pozyskać przewodnicząca rady. 

Zainteresowana początkowo definitywnie zaprzeczała, aby kiedykolwiek „sprawdzała” radną na ww. platformie. Nie była zainteresowana nawet drukiem pisma, które P. Wioletta Tomaszewska-Walc otrzymała z ZUS-u i chciała jej przedstawić. 

Treść pisma, które otrzymała radna brzmiało następująco:

„[…] Pani Alicja Iwaniuk lekarz uzyskała dostęp do Pani danych niezakończony wystawieniem zaświadczenia lekarskiego lub jego anulowaniem. „

Według obowiązującego prawa, lekarz może pozyskiwać dane z ww. platformy tylko i wyłącznie w celu wystawienia lub anulowania zaświadczenia lekarskiego. Zastanawiające jest, że Pani Alicja Iwaniuk, nigdy nie udzielała porad lekarskich radnej Wioletcie Tomaszewskiej-Walc, a ta nie była jej pacjentką. 

Pozostaje więc pytanie: skąd i w jakim celu Pani Iwaniuk pozyskała PESEL radnej, który jest niezbędny do otrzymania jakichkolwiek danych na platformie PUE ZUS? 

Przewodnicząca Rady Powiatu stanowczo zaprzeczała, aby kiedykolwiek dopuściła się pozyskiwania danych radnej. Jednak finalnie zobowiązała się do udzielenia informacji na piśmie, nie chcąc wypowiadać się publicznie. 

 

Rol-Masz
Beauty Space
Sauna
PK Serwis 2023
Proniek
Eko-pal