OGŁOSZENIA

Czy powiat zdecyduje się na kwotę 30 tys. złotych wyższą od kwoty jaką przeznaczył na inwestycje?

12 marca 2021 r. Starostwo Powiatowe w Gołdapi zamieściło ogłoszenie o zamówieniu publicznym pod nazwą: „Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy”. Jak poinformowano, kwota, jaką zamierzono przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 288 475,00 zł brutto. 

Do upływu terminu składania ofert (29.03.2021 r. godz. 9:00) złożono 1 ofertę.

  1. Mam Plan Justyna Świtaj
    Ługiele 14
    16-407 Wiżajny 
    Cena ofertowa: 320 266,26 zł brutto 
    Okres gwarancji: 60 miesięcy

Różnica między kwotą zaplanowaną na zamówienie a kwotą złożoną przez wykonawcę w ofercie to 31 791,26 zł brutto.

 

Sauna
Proniek
Eko-pal
Rol-Masz
Beauty Space
PK Serwis 2023