Czy jutro odbędzie się jarmark?

Czy jutro odbędzie się jarmark? źródło zdjęcia:

Szanowni Państwo. W odpowiedzi na przesłane pytania dot. jutrzejszego jarmarku, mamy przyjemność poinformować, że mimo strefy żółtej, od godziny 5:00 okoliczni sprzedawcy m.in. z (Ełku, Olecka, Bakałarzewa, Filipowa) zaczną rozstawiać swoje stoiska. 

Strefa żółta – jakie dodatkowe obostrzenia:

  • Handel może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych przez zarządcę targowiska miejscach sprzedaży.
  • Na jednym miejscu sprzedaży mogą maksymalnie przebywać 3 osoby.
  • Wszystkie osoby przebywające na targowisku mają obowiązek noszenia rękawiczek i zakrywania nosa i ust.
  • Sprzedawca powinien przestrzegać, aby minimalna odległość między klientami przy jego stanowisku sprzedaży wynosiła nie mniej niż 1,5 metra.

 

Komentarze    Brak komentarzy