Czy język łaciński będzie obowiązkowy w szkołach średnich?

Czy język łaciński będzie obowiązkowy w szkołach średnich? źródło zdjęcia: Obraz Comfreak z Pixabay

Ministerstwo Edukacji Narodowej uzupełniło podstawę programową w zakresie podstawowym o przedmiot język łaciński i kultura antyczna. Będzie on mógł być realizowany w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum jako przedmiot do wyboru. Nowelizacja została opublikowana 19 lipca. Jak będzie wyglądał nowy przedmiot?

W pierwszych klasach szkół średnich język łaciński i kultura antyczna w zakresie podstawowym będzie przedmiotem do wyboru, uczniowie mają do wyboru również filozofię, plastykę lub muzykę. Przewidziano na niego jedną godzinę tygodniowo. Program ma obejmować nieskomplikowane teksty łacińskie, które uczniowie będą mogli swobodnie przeczytać. Istotna będzie: znajomość podstawowych faktów dotyczących twórczości wybranych, ważnych autorów piszących po łacinie, świadomość relacji pomiędzy językami używanymi w Europie i wykorzystywanymi przez nie alfabetami czy rozumienie dziedzictwa antyku grecko-rzymskiego jako ideowego i materialnego fundamentu cywilizacji zachodniej i kultury polskiej.

Komentarze    Brak komentarzy