OGŁOSZENIA

Członek Stowarzyszenia ARCHEO natrafił na rzadki przedmiot

W lasach okolic Olecka, jeden z członków Gołdapskiego Stowarzyszenia Historycznego ARCHEO natrafił na niezwykłą „znajdkę” – zapinkę jaćwieską z brązu, datowaną na XI – XII wiek n.e.

Zgodnie z informacją przekazaną przez dr. Marcina Engela z PMA w Warszawie, zapinki tego typu należą do rzadkich znalezisk, co dodaje im wyjątkowej wartości historycznej.

Znalezisko zapinki jaćwieskiej stanowi istotny element w badaniach nad historią Jaćwingów. Choć jego znaczenie może być trudne do precyzyjnego określenia, to stanowi ono ważną cegiełkę w rekonstrukcji dziejów naszych terenów.

Odkrycia takie jak zapinka jaćwieska przypominają nam, jak wiele tajemnic kryje się w naszej historii lokalnej i jak wiele jeszcze czeka na odkrycie.

żródło: www.olecko.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci