OGŁOSZENIA

Część lamp nawierzchniowych w centrum Gołdapi nie działa. Gmina reaguje i zapowiada działania !

1526597

Od pewnego czasu spacerując w centrum Gołdapi zauważyliśmy, że na całej długości chodnika m.in. od strony Urzędu Miejskiego świecą jedynie dwie lampy najazdowe.

Prace związane z wykonaniem oświetlenia realizowane były nie tak dawno, bo w okresie maj 2017 r.-sierpień 2018 r. w ramach rozbudowy parku kinezyterapeutycznego.

Koszt oświetlenia chodnikowego wyniósł 171 721,33 zł brutto.

Obserwując dość długi brak poprawy oświetlenia chodnikowego, zdecydowaliśmy się wystosować wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Gminy Gołdap.

We wniosku zapytaliśmy, czy gmina podjęła lub zamierza podjąć działania w kierunku naprawy oświetlenia chodnikowego oraz m.in. o to czy wymienione lampy nadal obejmuje gwarancja.

W odpowiedzi od zastępcy kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych czytamy, że lampy nadal obejmuje gwarancja.

W związku z tym Gmina podejmie działania w kierunku naprawy lamp chodnikowych po ustaleniu przyczyn ich awarii, gdyż Gmina nie podziela stanowiska Wykonawcy, wedle którego wszystkie nieświecące lampy zostały uszkodzone mechanicznie.