OGŁOSZENIA

Ćwiczenia wojskowe na terenie powiatu gołdapskiego i pobliskich wsi

W dniach 23-25 marca 2021 r. na terenach Nadleśnictwa Czerwony Dwór odbędzie się dwudobowe szkolenie dla grupy ok. 30 żołnierzy. Uczestnicy przemieszczać się będą pojedynczo lub w grupach po terenach: UŻBALE – BOĆWINKA – ZIEMIANY – ŻABIN. W ramach szkolenia prowadzone będą działania kinetyczne o niskim natężeniu z użyciem środków pozoracji walki.