OGŁOSZENIA

Ćwiczenia gołdapskich strażaków na zamarzniętych akwenach

1460x616

W ramach m.in. przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego z powiatu gołdapskiego do działań w okresie zimowym, w dniach 20, 21 i 25 stycznia 2022 roku na Jeziorze Gołdap odbyły się ćwiczenia doskonalące dla zmian służbowych Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi, strażaków Wojskowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Górnem, Grabowie i Dunajku.

Ćwiczenia dotyczyły działań na akwenach zalodzonych.

Ćwiczenia połączono z przypomnieniem procedur ratowniczych, w tym kwalifikowanej pierwszej pomocy m.in. w przypadku wychłodzenia (np. w momencie załamania się tafli lodu pod osobą poszkodowaną).