OGŁOSZENIA

Co nowego w szkołach zastaną uczniowie we wrześniu?

Projekt bez tytułu (59)

Okres wakacji to najlepszy moment na przeprowadzenie niezbędnych, większych lub mniejszych prac remontowych. Placówki chcą być jak najlepiej przygotowane na powrót dzieci do stacjonarnej nauki.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi wyremontowana została sala komputerowa i przeprowadzono remont korytarzy na parterze oraz I piętrze.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi czeka jeszcze na środki z PFRON na remont podłóg, wtedy też pomalowane zostaną korytarze i sale, planowana jest również wymiana drzwi do klas.

W Szkole  Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi wykonano kapitalny remont schodów z wymianą nawierzchni przy budynku, w którym mieszczą się oddziały przedszkolne SP3, wykonano drobne naprawy na placu zabaw oraz remont szatni szkolnej i szatni przy sali gimnastycznej, naprawiono również obróbkę dachową przy sali gimnastycznej i wykonano  drobne bieżące naprawy w klasopracowniach.

Podczas przerwy wakacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odnowiono klatki schodowe, pomalowano stołówkę i klasy. Przygotowano oddzielne pomieszczenie-kuchnię dla nauczycieli i uczniów do przyrządzania przekąsek, ciast, gofrów…podczas zajęć szkolnych. Zakupiono meble i sprzęt w ramach Laboratoriów Przyszłości.

W Szkole Podstawowej w Pogorzeli wykonano remont generalny w klasie edukacji wczesnoszkolnej. Przemalowana została klasa oddziału przedszkolnego i korytarze. Wymieniono ławę kominiarską oraz kratki wentylacyjne we wszystkich kominach. Wysprzątano ogrody i plac zabaw. Wyczyszczona została również elewacja budynku. Rozpoczęły się prace związane z doprowadzeniem do budynku szkoły nowej sieci energetycznej.

Przy budynku SP im. M.Kajki w Grabowie położono nowy chodnik prowadzący z boiska do drogi wojewódzkiej oraz zbudowano nowe schody znajdujące się przy boisku szkolnym.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi przeprowadzono remont sali dydaktycznej 3-latków. W celu poprawy bezpieczeństwa na placu zabaw, przeprowadzono remont dużych zabawek. Zostały wymienione podesty, kładki i schodki z płyty, liny wspinaczkowe oraz ścianki wspinaczkowe.