OGŁOSZENIA

Co mieszkańcy zmieniliby w Powiecie Gołdapskim? – ankieta

Od 2018 roku dużo się zmieniło w każdej materii i dziedzinie życia. Za nami covidowe obostrzenia, zmiana systemu podatkowego, zmiana wielu innych ustaw wpływających na nasze życie. Dużo rzeczy, które narzucono nam lub przemycono centralnie. Mimo to nadal jako społeczność wyrażamy swoje potrzeby, widzimy problemy tylko nas dotykające.

Chcielibyśmy jako przyszli kandydaci poznać Wasz sposób myślenia, dlatego też powstała niniejsza ankieta. Pytania sformułowaliśmy na podstawie rozmów z Wami.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Dlatego prosimy o pomoc w zrozumieniu Waszych problemów, by móc na podstawie obecnego prawa zaproponować Wam zmianę w lokalnym samorządzie. 

Ankieta jest długa, bardzo dziękuję za Twoją informację. By ułatwić jej wypełnienie, żadne pole nie jest wymagane poza kilkoma, na których nam bardzo zależy. Będę w imieniu swoim i startujących z nami kolegów wdzięczny za ich wypełnienie.

https://docs.google.com/forms/d/1GY7raESeb0TYIpWK6Zey0CaorPOwC7k7KEtvNWGFVZM/edit

 

 

Piotr Wasilewski