OGŁOSZENIA

Były Burmistrz Marek Miros reprezentuje Powiat Gołdapski w Społecznej Radzie Seniorów Warmińsko-Mazurskich

159795686_1402671026734008_7886080269869925468_n

Poznaliśmy przedstawicieli Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – II KADENCJI.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka Województwa.

Głównym celem jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

Wśród dwudziestu dziewięciu członków Rady są przedstawiciele poszczególnych organizacji seniorskich, reprezentanci powiatów, wybrani przez konferencje plenarne środowisk seniorskich w poszczególnych powiatach czy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Powołanie Rady jest wynikiem wieloletniego wdrażania w regionie programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” oraz partnerskiej, systemowej współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa z Olsztyna, a także z wieloma innymi organizacjami, samorządami i instytucjami.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – II kadencja:
1. Ludomira Murmyło – reprezentantka Elbląga, miasta na prawach powiatu,
2. Marek Gulda – reprezentant Elbląga, miasta na prawach powiatu,
3. Barbara Jadwiga Szpakowska-Bartyś – reprezentantka Olsztyna, miasta na prawach powiatu,
4. Sabina Maria Dąbrowska – reprezentantka Olsztyna, miasta na prawach powiatu,
5. Krystyna Kralkowska – reprezentantka powiatu giżyckiego,
6. Wiesław Pietrzak – reprezentant powiatu węgorzewskiego,
7. Teresa Kaca – reprezentantka powiatu piskiego,
8. Zuzanna Obrycka – reprezentantka powiatu ełckiego,
9. Wojciech Rudnicki – reprezentant powiatu mrągowskiego,
10. Jerzy Konopko – reprezentant powiatu ostródzkiego,
11. Ryszard Józef Kumelski – reprezentant powiatu nidzickiego,
12. Krystyna Maria Kijewicz – reprezentantka powiatu bartoszyckiego,
13. Ryszard Ławrynowicz – reprezentant powiatu iławskiego,
14. Lech Bober – reprezentant powiatu nowomiejskiego,
15. Maria Magdalena Kaliszewicz – reprezentantka powiatu kętrzyńskiego,
16. Jolanta Adamczyk – reprezentantka powiatu lidzbarskiego,
17. Antoni Wąsowicz – reprezentant powiatu braniewskiego,
18. Roman Kotkowski – reprezentant powiatu działdowskiego,
19. Jadwiga Lipska – reprezentantka powiatu olsztyńskiego,
20. Marek Aleksander Miros – reprezentant powiatu gołdapskiego,
21. Janusz Hendzel – reprezentant powiatu oleckiego,
22. Jerzy Giezek – reprezentant Polskiego Związku Działkowców Okręgu Warmińsko-Mazurskiego,
23. Stanisław Walczak – reprezentant zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
24. Jerzy Smukowski – reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie,
25. Lidia Lejszo – reprezentantka Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur,
26. Aleksander Pieczkin – reprezentant Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur,
27. Stanisław Brzozowski – reprezentant Biura Rzecznika Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
28. Wiesława Przybysz – reprezentantka Biura Rzecznika Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
29. Katarzyna Koplińska – przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.