Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania źródło zdjęcia:

   Podczas dzisiejszej (08.07) sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Radni podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. 

   Sesja absolutoryjna to, obok budżetowej, jedna z najważniejszych sesji w roku. Podczas niej radni oceniają wykonanie budżetu miasta przez burmistrza za ubiegły rok pod względem gospodarności i celowości, zapoznając się także z oceną dokonaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2019 12 głosami ,,za”, przy 2 wstrzymujących. Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 11 radnych, 1 głos przeciw, 2 wstrzymujące.

Źródło: UMwG

Komentarze    Brak komentarzy