OGŁOSZENIA

Burmistrz wraz z radnymi spotkają się z dostawcą ciepła Stanisławem Artysiewiczem. Mieszkańcy mogą zadać pytania.

spotkanie cieplo

Burmistrz Gołdapi wraz z radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi planują zorganizowanie spotkania z Panem Stanisławem Andrysiewiczem właścicielem „Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz” – dostawcą ciepła na terenie gminy Gołdap.

W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość zadawania pytań przez mieszkańców na adres e-mail: zapytania.mieszkancow@goldap.pl, które zostaną przekazane Panu Andrysiewiczowi celem uzyskania odpowiedzi.

Pytania należy przesyłać do dnia 20.01.2022 r. do godz. 15:00.

O terminie spotkania, które będzie transmitowane na kanale youtube, Urząd Miejski poinformuje o tym poprzez wywieszenie informacji na tablicach informacyjnych, stronie internetowej www.goldap.pl oraz w lokalnych mediach.