OGŁOSZENIA

Burmistrz podpisał umowy z prezesami OSP z terenu Gminy Gołdap

Wczoraj (13.12.2022) w Urzędzie Miejskim w Gołdapi Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Edyty Rity Białek podpisał umowy z prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gołdap na wykonanie zadań związanych z bezpieczeństwem ludności, ratowaniem mienia i ochroną środowiska.

Spotkanie było również doskonałą okazją do przekazania sprzętu stanowiącego niezbędne wyposażenie strażaków w akcjach ratowniczych.

Rol-Masz
Eko-pal
Drzewka Perfekt Abies
Fotowoltaika
Ubezpieczenia
Proniek
Niebo w Gębie
PK Serwia
Rostek, Rawinis