OGŁOSZENIA

Burmistrz podpisał umowy na termomodernizację SP w Pogorzeli i SP3 w Gołdapi

8 lutego br. Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Edyty Rity Białek podpisał umowy na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pogorzeli oraz termomodernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi – o łącznej wartości 1 945 318,24 zł brutto.

Wykonawcą robót budowlanych związanych z termomodernizacją Szkoła Podstawowa w Pogorzeli została Firma Usługowo – Handlowa „OLMA – BUD” Zbigniew Sebuń, natomiast sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji MARBUD Mariusz Szczepański.
Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał br.

Inwestycje powstają w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap” dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi: ok. 2,5 mln zł.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie trwa procedura przetargu celem wyłonienia wykonawcy na ostatnią część projektu, dotyczącą termomodernizacji budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi.