OGŁOSZENIA

Burmistrz Gołdapi wystosował list z prośbą o zwiększenie subwencji oświatowej