OGŁOSZENIA

Burmistrz Gołdapi przekaże naszemu wojsku 5 hektarów gruntów

12 kwietnia Rada miejska w Gołdapi wyraziła zgodę by burmistrz nieodpłatnie przekazał jednostce wojskowej w Gołdapi trzy działki, których łączna powierzchnia wynosi prawie 5 hektarów.

Decyzja radnych była jednogłośna. Nieruchomości gruntowe położone są między ul. Kombatantów a ciepłownią położoną przy ul. Żeromskiego.

Tomasz Luto poinformował, że wojsko planuje wielomilionowe inwestycje w Gołdapi.

Rol-Masz
Fotowoltaika
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023