OGŁOSZENIA

Burmistrz Gołdapi podpisał umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego