OGŁOSZENIA

Burmistrz Gołdapi ogłosił ustny przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne 

Burmistrz Gołdapi ogłosił ustny przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne na czas nieoznaczony na niżej wymienione działki:

  •  część działki 394/5 Gołdap – obręb 0001 Gołdap 1, ul. Stadionowa;
  •  działka 900/5 Gołdap – obręb 0002 Gołdap 2, ul. Malarska.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:

https://www.goldap.pl/pl/229/34301/ogloszenie-o-ustnych-przetargach-ograniczonych-na-dzierzawe

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Sauna
Rol-Masz
Eko-pal
Proniek
PK Serwis 2023
Beauty Space