OGŁOSZENIA

Burmistrz Gołdapi ogłosił kolejne przetargi

Burmistrz Gołdapi ogłosił przetargi:

– ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki oznaczonej nr ewid. 2/2, położonej w obrębie geodezyjnym 0020 Nasuty

– ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości, składającej się z działki oznaczonej numerem ewid. 394/4, położonej w Gołdapi przy ul. Stadionowej

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

 

Rostek, Rawinis
Fotowoltaika
Drzewka Perfekt Abies
Eko-pal
Proniek
Rol-Masz
PK Serwia
Ubezpieczenia
Niebo w Gębie