OGŁOSZENIA

Burmistrz Gołdapi ogłasza przetargi ustne na nieruchomości