OGŁOSZENIA

Budynek przedszkola Szkoły Podstawowej nr 1 zostanie poddany termomodernizacji

Wczoraj (27 marca) Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Edyty Rity Białek podpisał umowę na termomodernizację budynku przedszkola Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi – o łącznej wartości 380 183,54 zł brutto.

Wykonawcą robót budowlanych został Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Iszkuło.
Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał br.

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu zmian, które pozwolą ograniczyć straty ciepła do minimum. Można to osiągnąć m.in. przez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody.

Inwestycja powstanie w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap” dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi: ok. 2,5 mln zł.

Ubezpieczenia
PK Serwis 2023
Beauty Space
Proniek
Sauna
Eko-pal
Rol-Masz
Rostek, Rawinis