OGŁOSZENIA

Bracia Kazanieccy na czele władz Powiatu i Gminy

Dzisiaj, 7 maja, podczas sesji Rady Miejskiej w Gołdapi, Konrad Kazaniecki, zwycięzca wyborów na burmistrza, oficjalnie złożył przysięgę na swoje nowe stanowisko.

W trakcie pierwszego posiedzenia Rady Miejskiej po objęciu urzędu podjęto również istotne decyzje dotyczące składu zarządu. Nowi radni złożyli ślubowania, zobowiązując się do uczciwego i odpowiedzialnego wypełniania swoich obowiązków.

Na stanowisko przewodniczącej Rady Miejskiej wybrano Wiolettę Anuszkiewicz, która była jedyną zgłoszoną kandydatką. Decyzja rady była jednogłośna.

Dodatkowo, Starostą został brat nowego burmistrza, Krzysztof Kazaniecki.