OGŁOSZENIA

Bilans zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w 2022 roku przeprowadzili 123 kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie Warmii i Mazur (210 – 2021 r.). Kontrolami objęto prawie 5 730 obcokrajowców (6 000 – 2021 r.) i stwierdzono, że 1 338 osób pracuje niezgodnie z przepisami (825 – 2021 r.).

W 2022 roku większość nielegalnie zatrudnionych stanowili obywatele Ukrainy 67%. Natomiast pracujących niezgodnie z przepisami Gruzinów było 10%, a Białorusinów i Indonezyjczyków po 9%. Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były praca bez wymaganego zezwolenia, czy umowy, powierzenie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu czy oświadczeniu.

Najwięcej cudzoziemców nielegalnie pracowało na budowie 29%, w firmach pośredniczących w zatrudnianiu 20%. Natomiast w gastronomii 16%, produkcji 13%, a usługach 7%.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzili, że 25% obcokrajowców pracowało nielegalnie w powiecie olsztyńskim, 13% w ełckim, 9% iławskim. Natomiast w powiecie ostródzkim było 8%, w mrągowskim 7%, a giżyckim, piskim, oleckim i kętrzyńskim po 6%.

Funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 61 wniosków o ukaranie pracodawców. Sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę prawie 166 tys. zł.

Ubezpieczenia
PK Serwis 2023
Rol-Masz
Fotowoltaika