OGŁOSZENIA

Biblioteka Publiczna zaprasza po nowości

289852147_2333280380146548_4257886775029680988_n
Do wypożyczalni dla dorosłych Biblioteki Publicznej w Gołdapi właśnie trafiły nowości z zakresu profilaktyki uzależnień.
 
Zapraszamy do wypożyczania kilkunastu pozycji o uzależnieniach.
 
Działanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gołdap na realizację zadania pn.: „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022.