OGŁOSZENIA

Biblioteka Publiczna w Gołdapi uzyskała dofinansowanie w kwocie stu tysięcy złotych !

2203_blisko_wynik_800x600_-1-_auto_1600x800
Z wielką radością informujemy, że Biblioteka Publiczna w Gołdapi uzyskała dofinansowanie w kwocie 100 tysięcy złotych z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 4.1.
 
BLISKO 
B iblioteka
L okalność
I nicjatywy
S połeczność
K ooperacja
O ddolność
 
Działania w ramach projektu będą realizowane w 2022 i 2023 roku. Całkowita wartość projektu to 111 120,00 zł. 
 
Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury, a w szczególności:
• rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
• wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności;
• wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju.
 
Zadania będą realizowane pod hasłem SPOTKAJmy się w bibliotece.
 
W ramach projektu odbędą się szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy. Dla lokalnej społeczności zorganizowane będą spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, rajd rowerowy oraz konkurs na inicjatywę lokalną.
 
Będziemy na bieżąco informować o działaniach realizowanych w ramach projektu BLISKO. 
 
 
Kierunek BLISKO jest częścią obszaru dotacyjnego wchodzącego w skład Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) – wieloletniego programu rządowego na lata 2021–2025, w ramach którego ponad miliard złotych zostanie przeznaczony na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.