OGŁOSZENIA

Bezpłatne szkolenie online dla członków Koła Gospodyń Wiejskich

Projekt bez tytułu (2)

Bezpłatne szkolenie skierowane jest do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich.

Celem kursu jest przeszkolenie osób w zakresie sieciowania Koła Gospodyń Wiejskich:

  • zawiązywania partnerstw międzysektorowych,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół,
  • produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek itp.
  • oraz podstaw w handlu internetowym.

 

O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Kwestionariusz rekrutacyjny dla chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

 

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.