OGŁOSZENIA

Bezpłatne porady dla osób uzależnionych, ich rodzin i osób doświadczających przemocy w rodzinie

Oferta Punktu Gminy Gołdap obejmuje:
1. konsultacje z zakresu terapii uzależnień, oraz terapii przemocy w rodzinie,
2. grupę wsparcia dla osób uzależnionych, które odbyły terapię na poziomie podstawowym i utrzymują abstynencję,
3. konsultacje prawne (po wcześniejszym umówieniu się),
4. możliwość otrzymania informacji na temat ośrodków leczenia uzależnień.
W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym zatrudniony jest certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i prawnik.

Działanie Punktu:

  • w każdy wtorek: 8.00-16.00 i środę: 8.00-16.00 oraz 16.00-18.00 zajęcia grupy wsparcia (dla osób, które zakończyły program podstawowej terapii uzależnienia) – przyjmuje certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – Jolanta Kabat, tel. 570 750 099

  • 2 razy w miesiącu w wymiarze 5 godzin miesięcznie, we wtorek w godz. 16.00-18.00 (dyżur stacjonarny i telefoniczny wg podanego harmonogramu) – przyjmuje prawnik – Monika Kłoczko-Śmigiel, tel. 508 138 433

Harmonogram konsultacji z prawnikiem:

  • wtorek: 23.01.2024 r., w godz. 16:00-18:00 dyżur stacjonarny, w godz. 18:00-19:00 dyżur telefoniczny,
  • wtorek: 06.02.2024 r., w godz. 16:00-18:00 dyżur stacjonarny, w godz. 18:00-19:00 dyżur telefoniczny,
  • wtorek: 13.02.2024 r., w godz. 16:00-17:00 dyżur stacjonarny, w godz. 17:00-18:00 dyżur telefoniczny,
  • wtorek: 05.03.2024 r., w godz. 16:00-18:00 dyżur stacjonarny, w godz. 18:00-19:00 dyżur telefoniczny,
  • wtorek: 19.03.2024 r., w godz. 16:00-17:00 dyżur stacjonarny, w godz. 17:00-18:00 dyżur telefoniczny.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny mieści się w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym  w Gołdapi
ul. Partyzantów 31, piętro II, pokój nr 72

Tel. 570 750 099.
Porady w PIK są bezpłatne.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.