OGŁOSZENIA

Bezpłatne badania w kierunku boreliozy w Gminie Dubeninki

Gmina Dubeninki Decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie dostała dofinansowanie w wysokości 24.200,00 zł., czyli 80 procent do „Programu profilaktyki boreliozy w gminie Dubeninki na lata 2024-2026”. Dofinansowanie dotyczy 2024 roku i może być kontynuowane w latach następnych.

Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową przenoszoną przez zakażone kleszcze. W Polsce od kilku lat obserwuje się wzrost liczby zachorowań na tę chorobę. Borelioza to choroba infekcyjna o przewlekłym przebiegu. Występuje tam, gdzie są odpowiednie warunki do bytowania kleszczy, tj. odpowiednia wilgotność, roślinność oraz zwierzęta.

Położenie gminy Dubeninki w bliskim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego i Puszczy Rominckiej sprzyja zachorowalności na boreliozę, dlatego z tego powodu dla mieszkańców gminy powstał program profilaktyki mający na celu uzyskanie i utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu boreliozy, praktycznej jak też teoretycznej.

Program zakłada, iż po wyłonieniu realizatora tj. podmiotu leczniczego, którego zadaniem będzie realizacja programu. Corocznie zostanie zakwalifikowanych ok. 100 osób z gminy Dubeninki w wieku 18+, z czego ok. 25 zostanie przebadanych w kierunku boreliozy.

Roczny koszt przeprowadzenia programy polityki zdrowotnej wynosi 30.250,00 zł. Koszt własny gminy to 6.050,00 zł.

PK Serwis 2023
Rol-Masz
Ubezpieczenia
Fotowoltaika