„Bezpieczne ferie” – autobusy do kontroli!

„Bezpieczne ferie” – autobusy do kontroli! źródło zdjęcia:

W związku z trwającymi feriami zimowymi przypominamy, że funkcjonują stałe punkty kontroli autobusów w każdym powiecie województwa warmińsko-mazurskiego.

Policjanci będą kontrolować autobusy przewożące dzieci na wycieczki i zimowiska.

Stałe punkt kontroli autobusów będą działały do 23 lutego 2020 roku. Podczas kontroli policjanci ruchu drogowego sprawdzą stan techniczny autokaru, sprawność psychofizyczną kierowcy, jego uprawnienia i trzeźwość. Z każdej takiej kontroli policjant sporządza protokół, który otrzymuje kierowca autokaru.

Warto także pamiętać, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do stanu psychomotorycznego kierowcy czy stanu technicznego pojazdu należy dzwonić pod numer alarmowy.

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi potrzebę przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów można zgłaszać pod numerem tel. 087 615 54 00. Stały punkt kontroli znajduje się na parkingu przy targowicy miejskiej na ul. Polnej 2B w Gołdapi, gdzie codziennie w godz. 7:00-8:00 policjanci ruchu drogowego będą kontrolować autokary.

 

Źródło: KPP

Komentarze    Brak komentarzy