Banie Mazurskie. Nowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych

Banie Mazurskie. Nowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych źródło zdjęcia:
Mając na uwadze dobro niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gołdapskiego samorząd powiatowy (jako realizator programu) wystąpił do PFRON o środki na likwidację barier transportowych.
W tym roku Powiat Gołdapski na podstawie umowy podpisanej z PFRON udzieli wsparcia finansowego na realizację projektu zgłoszonego przez gminę Banie Mazurskie. Dzięki dofinansowaniu z PFRON Gmina Banie Mazurskie zakupi mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych

Wartość pomocy ze środków PFRON na realizację zaplanowanych działań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” to  85 tys. zł.

Źródło: SPwGołdapi

Komentarze    Brak komentarzy