OGŁOSZENIA

„Azymut trzeźwości- powrót do normalności”

Azymut trzeźwości- powrót do normalnościto tytuł projektu realizowanego od lutego w Szkole Podstawowej nr 5 finansowanego ze środków przyznanych przez Burmistrza Gołdapi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Jednym z działań realizowanych podczas tego przedsięwzięcia są zajęcia z profilaktyki uzależnień. W związku z tym od marca uczniowie aktywnie uczestniczą w szkolnych zajęciach, mających na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy dotyczącej profilaktyki oraz uświadomienie uczniom zagrożeń dla ich zdrowia i życia płynących z nałogów.

W marcu uczniowie klas starszych brali aktywny udział w warsztatach profilaktycznych „Profilaktyka według Leszka Dowgiałły”, których celem było promowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia, bez środków psychoaktywnych i bez agresji.

Rol-Masz
Beauty Space
Proniek
Rostek, Rawinis
Sauna
Ubezpieczenia
Eko-pal
PK Serwis 2023