OGŁOSZENIA

Apteka dyżurująca i pogotowie w nadchodzącym weekendzie

Apteką dyżurująca w ten weekend będzie apteka znajdująca się w Baniach Mazurskich przy ul. Konopnickiej 20, numer kontaktowy: 87 615 71 45.

Natomiast harmonogram pracy NPL wygląda następująco:

  • 28.07.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

  • 29.07.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

  • 30.07.2023 r.

w godzinach 800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

W sytuacji zagrożenia życia należy niezwłocznie wezwać karetkę – Pogotowie ratunkowe w Gołdapi pracuje całodobowo.