OGŁOSZENIA

Aplikacja suszowa- nowa metoda szacowania strat rolnych

Szanowni Państwo,

w związku z informacją otrzymaną z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniu 7.06.2023 r. dotyczącą suszy rolniczej, potwierdzonej wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informujemy, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą) producenci rolni będą mogli składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określi zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Sporządzanie protokołu odbędzie się wyłącznie przez aplikację, tzn. bez udziału komisji gminnych szacujących straty, powołanych zarządzeniami właściwego miejscowo Wojewody.

Adres strony internetowej, pod którym będzie dostępna aplikacja suszowa na 2023 r. zostanie Państwu przekazany w późniejszym terminie.

Źródło: https://gminabaniemazurskie.pl

Ubezpieczenia
Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Rol-Masz