OGŁOSZENIA

Ankieta dla mieszkańców gminy Gołdap

diagnoza-1647600362

Urząd Miejski w Gołdapi przygotował badanie służące diagnozie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Gołdap.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki mają posłużyć opracowaniu zbiorczego raportu w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy Gołdap.

Ponadto jej wypełnienie trwa około 5 minut.

Badania realizowane są metodą internetową oraz tradycyjną do dnia 15.04.2022 r.

Ankieta do wypełnienia w wersji elektronicznej on-line:

1) Ankieta dla mieszkańców Gminy Gołdap
2) Ankieta dla młodzieży Gminy Gołdap
3) Ankieta dla organizacji pozarządowych z Gminy Gołdap
 
Ankieta w wersji papierowej dla mieszkańców Gminy Gołdap jest dostępna w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.