OGŁOSZENIA

Andrzej Tobolski nie jest już radnym

Wczoraj (7 lutego) do Urzędu Miejskiego w Gołdapi wpłynęła korespondencja z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, z której wynika, że prawomocne jest postanowienie Sądu odrzucające skargę Andrzeja Tobolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Gołdapi nr LXXVII/547/2023 z dn. 4 września 2023 r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego Gminy Gołdap Andrzeja Tobolskiego.

Pismo potwierdza fakt, że w/w postanowienie stało się prawomocne 28 grudnia 2023 r. Oznacza to zatem, że prawomocna jest od tego dnia także w/w uchwała Rady Miejskiej w Gołdapi wygaszająca mandat Andrzeja Tobolskiego, który od 28 grudnia 2023 r. nie jest radnym.

Przypomnieć należy, że na początku LXXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gołdapi w dniu 28 grudnia 2023 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński zapytał radnego Andrzeja Tobolskiego czy złożył zażalenie na niekorzystne dla niego postanowienie sądu w sprawie jego mandatu.

Radny Andrzej Tobolski odpowiedział „Złożyłem zażalenie od nas oraz uzupełniłem braki formalne”. W wyniku uzyskania takiej odpowiedzi Andrzej Tobolski został dopuszczony do udziału w sesji jako radny. Jak wynika z późniejszych dokumentów (w tym także z otrzymanego w dniu dzisiejszym postanowienia WSA stwierdzającego prawomocność) tego zażalenia nie złożył.

Oznacza to, że radny Andrzej Tobolski w dniu sesji 28 grudnia 2023 r. wprowadził Radę Miejską w Gołdapi w błąd, co skutkowało dopuszczeniem go do udziału w sesji, pomimo, że w tym dniu nie był już radnym.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUMwGoldapi%2Fvideos%2F344339741911316%2F&show_text=false&width=560&t=0

Postanowienie sądu dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34653/wygasniecie-mandatu-radnego-andrzeja-tobolskiego.html

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.