OGŁOSZENIA

Andrzej Pianka tymczasowym dyrektorem ZPEW

W marcu odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Do konkursu przystąpiła jedna osoba, która nie spełniła formalnych wymagań.

Zarząd Powiatu w Gołdapi na wczorajszym posiedzeniu postanowił, że do czasu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w drodze konkursu, pełniącym obowiązki dyrektora tej szkoły będzie Pan Andrzej Pianka od dnia 1 września 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Przejmie on obowiązki od obecnej dyrektor Anny Kuskowskiej. W tym czasie zarząd powiatu powinien ponownie ogłosić konkurs i wyłonić nowego dyrektora.

Andrzej Pianka był m.in. radnym oraz przewodniczącym rady miejskiej w Gołdapi.

PK Serwis 2023
Rol-Masz
Fotowoltaika
Ubezpieczenia