OGŁOSZENIA

Akredytacja programu Erasmus+ SP3 w Gołdapi

Projekt bez tytułu

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi otrzymała akredytację programu Erasmus+  w sektorze Edukacja szkolna na lata 2021-2027.

W bieżącym roku szkolnym szkoła rozpoczęła działania związane z realizacją I etapu projektu. W programie Erasmus+ przeprowadzili szereg działań promujących i  „wyruszyli w podróż po Europie”. Rozmawiali o Unii Europejskiej, polskim członkostwie, o Grecji i Włoszech – krajach docelowych mobilności uczniów i nauczycieli szkoły.

We wrześniu 61 uczniów ze szkoły wyjedzie na 10-dniową mobilność do Grecji. Zaś w lipcu odbędzie się podróż kadry do Włoch.

W ramach promocji tego projektu Szkoła Podstawowa nr 3 zorganizowała Tydzień Europejski, który trwa cały czas. Kolejne akcje organizowane są w klasach i całej szkole, z ogromnym zainteresowaniem udziałem w Erasmusie+.

Na lekcjach geografii, języka polskiego, języka angielskiego, godzinach wychowawczych i innych lekcjach uczniowie rozmawiali o Unii Europejskiej, Polsce, Włoszech, Grecji i innych krajach europejskich. Zdobywali wiadomości na temat tych krajów, tworzyli plakaty i prezentacje, rozwiązywali quizy, przygotowywali potrawy typowe dla kuchni greckiej i włoskiej.

Nawet najmłodsi uczniowie zaangażowali się w poznawanie Europy: stworzyli prace plastyczne przedstawiające znane budowle europejskie, flagi krajów europejskich oraz wykazali się dużą znajomością Europy.

Gołdapscy uczniowie oraz uczniowie partnerskich szkół w Grecji PLATON M.E.P.E., Mpakogianni, IEI.E.K LYDIA KEK SCHOOL w miejscowościach Larisa i Katerini w trakcie 10-dniowej mobilności będą realizować założenia i cele projektowe.

W trakcie uczniowie i kadra będą doskonalić umiejętności stosowania różnych narzędzi i metod technologii informacyjno-komunikacyjnych, poszerzać wiedzę o tradycjach, kulturze i historii naszego kraju oraz innych krajów europejskich, nabywać umiejętności posługiwania się komunikacyjnym i nie tylko… językiem angielskim, a także greckim lub włoskim.

Również popracują nad przełamywaniem barier i ograniczeń oraz rozwiną zainteresowania i pasje.

Zakończona została już rekrutacja na mobilność kadry. Szkoła jest w trakcie rekrutacji uczniów, do której zachęcamy!!