Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” źródło zdjęcia:

Po długiej przerwie dzieci wróciły do szkół i przedszkoli. Aby zapewnić im bezpieczeństwo gołdapscy policjanci jak co roku przeprowadzą akcję pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Działania skierowane są do wszystkich użytkowników dróg – mają uczyć dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach, a kierowcom uzmysławiać jak duże zagrożenie stanowi nadmierna prędkość w pobliżu miejsc, gdzie znajdują się dzieci.

Wraz z początkiem września gołdapscy policjanci jak co roku przeprowadzą działania „Bezpieczna droga do szkoły”, Funkcjonariusze będą patrolowali okolice szkół czuwając przy tym nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Pomogą najmłodszym w przejściu przez jezdnię a kierowcom będą przypominać o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie placówek oświatowych.

W ramach działań policjanci dotrą też do dyrekcji szkół i przedszkoli na terenie powiatu, gdzie po uzgodnieniu, z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich środków ostrożności wezmą udział w spotkaniach edukacyjnych, na których będą rozmawiać z uczniami o bezpieczeństwie. To oczywiście nie kończy działań. Funkcjonariusze przez cały rok szkolny będą sprawdzać rejony szkół

Komentarze    Brak komentarzy