OGŁOSZENIA

80 lat temu doszło do największej fali mordów na Polakach na Wołyniu

11 lipca to szczególny dzień w historii Polski i Ukrainy. Dziś przypada 80 rocznica tak zwanej krwawej niedzieli, gdy w około 150 miejscowościach na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach.

Wydarzenia na Wołyniu, które rozegrały się w latach 1943-1944, stanowią jedną z najbardziej tragicznych kart historii Polski i Ukrainy. Były to czasy napięć narodowościowych i politycznych, które wywołały eskalację przemocy i wzajemnych mordów między polskimi i ukraińskimi społecznościami. Ludobójstwo na Wołyniu przyniosło ogromne cierpienie, śmierć i zniszczenie dla tysięcy ludzi, w tym kobiet, dzieci i starszych osób.

Ważne jest, aby zrozumieć, że pamięć o tych wydarzeniach nie ma na celu podtrzymywania nienawiści i wrogości między narodami. Wręcz przeciwnie, ma ona na celu promowanie wartości pojednania, szacunku i współpracy między Polakami i Ukraińcami. Poprzez pamięć uczymy się, jak ważne jest budowanie dialogu i porozumienia, aby zapobiec powtórzeniu się takich tragedii w przyszłości.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa na Wołyniu odbywają się uroczystości, msze, wystawy oraz spotkania, które mają na celu propagowanie pokoju, zrozumienia i zgody.

Źródło zdjęć: http://muzeum.gliwice.pl/

Rol-Masz
PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Fotowoltaika