OGŁOSZENIA

7 milionów złotych na poprawę infrastruktury: Budowa sieci wodociągowej w Gołdapi

Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody –Wiłkajcie – Somaniny – Mażucie – Pietraszki wraz z przepompownią wody w Gołdapi.

Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę prawie 7 000 000 zł!

Zakończenie prac zaplanowano na styczeń 2025 roku.

Przypomnijmy, że Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gołdap Edyty Rity Białek podpisał 25 maja br. umowę z wykonawcą: Ryszardem Pawlukanisem – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „PALWOD” Export – Import.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.
Ubezpieczenia
Rol-Masz
Fotowoltaika
PK Serwis 2023