OGŁOSZENIA

7 milionów złotych na poprawę infrastruktury: Budowa sieci wodociągowej w Gołdapi

Przypominamy, że trwa realizacja projektu pn.„Budowa wodociągu Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wiłkajcie – Somaniny – Mażucie – Pietraszki wraz z przepompownią wody w Gołdapi” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

Całkowita wartość zadania wynosi: 6 919 991,97 zł.

Dofinansowanie: 6 573 992,37 zł.

 

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.