OGŁOSZENIA

7 maja – Święto 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego

Z okazji Święta 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego

wszystkim Żołnierzom i Pracownikom

składamy życzenia szczęścia, zdrowia, wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanej służby.

Życzenia i pozdrowienia kierujemy również do Kombatantów,

żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku.

Żołnierska służba naszej Ojczyźnie i społeczeństwu jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych.

Składamy serdeczne podziękowania za rzetelną i sumienną służbę oraz zasługi w krzewieniu patriotyzmu,

za odwagę, heroizm i gotowość do obrony wolności i niepodległości kraju.

Życzy

Redakcja TerazGoldap.pl

Beauty Space
Sauna
Eko-pal
PK Serwis 2023
Rol-Masz
Proniek