OGŁOSZENIA

7 maja-Europejski Dzień e-Aktywności Obywatelskiej – jakie sprawy obywatelskie możemy załatwić online?

Bez tytułu

7 maja przypada Dzień e-Aktywności Obywatelskiej. Dzień ten organizowany jest w 12 krajach Unii Europejskiej.
Wydarzenie ma na celu promocję nowych narzędzi, umożliwiających uczestnictwo w życiu publicznym, a ponadto zachęcanie mieszkańców Unii Europejskiej do zainteresowania się tym, co ważnego dzieje się w UE, jakie decyzje są planowane i podejmowane oraz do wyrażania swojej opinii na temat codziennego życia w UE.

Bez wątpienia, jako ogół społeczeństwa największej sprawności technologicznej w kwestii załatwiania spraw obywatelskich nauczyliśmy się przez ostatnie 1,5 roku przez okres pandemii koronawirusa. Zostały zamknięte banki, urzędy oraz placówki zdrowia, w związku z tym każdy został zmuszony radzić sobie sam. 

W obecnych czasach przez internet załatwiane jest m.in. wnioski w formie elektronicznej, wszystko podpisane profilem zaufanym, e-dowód w komórce, historia samochodu dostępna on-line, recepta od lekarza wystawiona w formie elektronicznej.

Przykładowo – co możesz załatwić dzięki ePUAP? 

 • wysłać pismo ogólne do podmiotu publicznego,
 • złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego,
 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • złożyć wniosek wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
 • złożyć zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • złożyć zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 • składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US,
 • zgłosić wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 • załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym,
 • składać wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie – ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów,
 • uwierzytelnić dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych,
 • złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
 • złożyć wniosek o rejestrację w Katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych, itp.