OGŁOSZENIA

658 680 zł na punkt doradztwa dla młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi pozyskał 658 680 zł na projekt pilotażowy „Punkt doradztwa dla młodych w powiecie gołdapskim”.

30 czerwca 2023 r. w Teatrze Miejskim w Lesznie na konferencji pn. „Czas na młodych” Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi – Emilia Romanowska odebrała z rąk Pani Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej promesę na realizację projektu pilotażowego.

PUP w Gołdapi został jednym z 77 laureatów konkursu na projekty pilotażowe organizowanego przez MRiPS.

Projekt będzie realizowany od 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie nowych metod wsparcia osób do 30 roku życia poprzez utworzony Punkt doradztwa w formie tzw. jednego okienka.